SALA WIDOWISKOWA

10x11 – głębia z proscenium | 369 miejsc

1500 zł + VAT

Spektakle edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży
1200 zł + VAT / spektakl

Spotkania, konferencje
500 zł + VAT / godzina

Lekcje w kinie
1000 zł + VAT / lekcja

 

SALA BALETOWA 

11x15 m | 85 miejsc

Uroczystości rodzinne, zabawy
do 4 godzin - 700 zł + VAT
za każdą następną godzinę - 100 zł + VAT

Organizacja spotkań okolicznościowych, wykładów, konferencji
200 zł + VAT / godzina

Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
40 zł + VAT / godzina

W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne
(grupy oraz pojedyncze pary)
50 zł + VAT / godzina


SALA KLUBOWA

5,30x14,5 m | 50 miejsc

100 zł + VAT / godzina

 

HOL GÓRNY 

75 miejsc

100 zł + VAT / godzina

 

HOL DOLNY 

60 zł + VAT / godzina

 

SALA SZKOLENIOWA 

5,20x10,5 m | 34 miejsca

80 zł + VAT / godzina