SALA WIDOWISKOWA
369 miejsc
- 1200 zł + VAT

1. Spektakle edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży
- 1000 zł + VAT/spektakl

2. Spotkania, konferencje
- 300 zł + VAT/h

 

SALA BALETOWA
85 miejsc

1. Uroczystości rodzinne, zabawy
a) do 4 godzin - 600 zł + VAT
b) za każdą następną godzinę - 100 zł + VAT

2. Organizacja spotkań okolicznościowych, wykładów, konferencji
- 100 zł + VAT/h

3. Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
- 35 zł + VAT/h
(możliwa obniżka do kwoty 30 zł + VAT/h w przypadku stałej współpracy z formacjami artystycznymi)

4. W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne
(grupy oraz pojedyncze pary)
40 zł + VAT/hSALA KLUBOWA
50 miejsc
- 80 zł + VAT/h

 

HOL GÓRNY
75 miejsc
- 80 zł + VAT/h

 

HOL DOLNY
- 50 zł + VAT/h

 

SALA SZKOLENIOWA
34 miejsca
- 60 zł + VAT/h

 

SALA WYKŁADOWA
15 miejsc
- 40 zł + VAT/h