SALA WIDOWISKOWA
(10x11 – głębia z proscenium)
369 miejsc
- 1500 zł + VAT

1. Spektakle edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży
- 1200 zł + VAT/spektakl

2. Spotkania, konferencje
- 500 zł + VAT/h

3. Lekcje w kinie
- 1000 zł + VAT/lekcja

 

SALA BALETOWA
(11x15 m)
85 miejsc

1. Uroczystości rodzinne, zabawy
a) do 4 godzin - 700 zł + VAT
b) za każdą następną godzinę - 100 zł + VAT

2. Organizacja spotkań okolicznościowych, wykładów, konferencji
- 200 zł + VAT/h

3. Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
- 40 zł + VAT/h

4. W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne
(grupy oraz pojedyncze pary)
50 zł + VAT/h



SALA KLUBOWA
(5,30x14,5 m)
50 miejsc
- 100 zł + VAT/h

 

HOL GÓRNY
75 miejsc
- 100 zł + VAT/h

 

HOL DOLNY
- 60 zł + VAT/h

 

SALA SZKOLENIOWA
(5,20x10,5 m)
34 miejsca
- 80 zł + VAT/h