SALA WIDOWISKOWA
(10x11 – głębia z proscenium)
369 miejsc
- 1500 zł + VAT

Spektakle edukacyjno – teatralne dla dzieci i młodzieży
1200 zł + VAT/spektakl

Spotkania, konferencje
500 zł + VAT/godzina

Lekcje w kinie
1000 zł + VAT/lekcja

 

SALA BALETOWA
(11x15 m)
85 miejsc

Uroczystości rodzinne, zabawy
- do 4 godzin - 700 zł + VAT
- za każdą następną godzinę - 100 zł + VAT

Organizacja spotkań okolicznościowych, wykładów, konferencji
200 zł + VAT/godzina

Stałe zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą na podstawie zawartych na rok kulturalny umów
40 zł + VAT/godzina

W celu doskonalenia warsztatu tanecznego przez osoby fizyczne
(grupy oraz pojedyncze pary)
50 zł + VAT/godzinaSALA KLUBOWA
(5,30x14,5 m)
50 miejsc
100 zł + VAT/godzina

 

HOL GÓRNY
75 miejsc
100 zł + VAT/godzina

 

HOL DOLNY
60 zł + VAT/godzina

 

SALA SZKOLENIOWA
(5,20x10,5 m)
34 miejsca
80 zł + VAT/godzina